กันตนา คว้ารางวัล Best Visual Effect in Thai Drama Awards จากซีรีส์ “อิน จัน”

1 min read

“Bangkok International Digital Content Festival 2021” หรือ BIDC 2021 ครั้งที่ 8 มอบรางวัล “BIDC 2021″ ให้แก่ผู้ประกอบการไทยที่มีผลงานโดดเด่นในรอบปี เพื่อเป็นต้นแบบในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยและดิจิทัลคอนเทนต์ กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาและต่อยอดความสำเร็จในอนาคต

ซึ่งผลงานซีรีส์ “อินจัน”  Extraordinary Siamese Story: Eng and Chang จาก บริษัท กันตนา โมชั่น พิคเจอร์ส จำกัด คว้ารางวัล Best Visual Effect in Thai Drama Awards ภายใต้การสร้างสรรค์งานแอนิเมชั่นโดย บริษัท กันตนา แอนิเมชั่น สตูดิโอ จำกัด

BIDC Awads มีการมอบรางวัลทั้งหมด 5 สาขา ได้แก่

1.Emerging Technology & Education

2.Character

3.E-Learning

4.Animation & Visula Effect

5.Game & Interactive BIDC 2021 เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานพันธมิตรประกอบด้วย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (TCEB) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) (CEA)  สมาคม Bangkok ACM SIGGRAPH (BASA) สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย (TACGA) สมาคมอุตสาหกรรมซอฟแวร์เกมไทย (TGA) สมาคมอีเลิร์นนิ่งแห่งประเทศไทย (e-LAT) และสมาคมดิจิทัลคอนเทนท์ไทย (DCAT) จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 โดยปี 2020 และปี 2021 ได้ปรับเปลี่ยนมาจัดในรูปแบบออนไลน์เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

You may have missed

Copyright © STAR SOCIETY All rights reserved. | Newsphere by AF themes.