บีอีซี เวิลด์ จับมือ 11 มหาวิทยาลัย จัดพิธีลงนามแลกเปลี่ยนความรู้ พัฒนาบุคลากร

1 min read

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง บริษัท กับ ผู้แทนของ 11 มหาวิทยาลัย ในการร่วมมือกันทางด้านการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการ และ การส่งนักศึกษาเข้าร่วมฝึกงานในบริษัทฯ โดยมี ผู้บริหารจาก บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) ดร. อัครพลวีรวงศ์รองกรรมการผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรและ   ผู้บริหารจากบีอีซีสตูดิโอนำโดยนายอภิชาติ์หงษ์หิรัญเรืองกรรมการผู้อำนวยการสายธุรกิจบีอีซีสตูดิโอนายนพโรจน์โชติมั่นคงสิทธิ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิตและสตูดิโอและ  นายตรัยยุทธกิ่งภากรณ์  Head of production and Director เข้าร่วมในพิธี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม ที่ผ่านมา  อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์  

โดยความร่วมมือในครั้งนี้ได้เกิดขึ้นจากการหารือร่วมกันระหว่าง  บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) กับ 11 มหาวิทยาลัย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยสยาม, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา,  มหาวิทยาลัยรังสิต,  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเป็นการร่วมมือกันใน 2 หัวข้อใหญ่ คือ  การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ โดยทางบริษัทจะได้จัดส่งวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านไปร่วมให้ความรู้กับนักศึกษาที่สถาบันการศึกษา และการรับนักศึกษาฝึกงานจากทางมหาวิทยาลัยในความร่วมมือครั้งนี้ เพื่อมาฝึกปฏิบัติงานและเพิ่มพูนประสบการณ์จริงในธุรกิจอุตสาหกรรมบันเทิง

ดร. อัครพลวีรวงศ์รองกรรมการผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากร บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การร่วมมือกับ 11 มหาวิทยาลัยในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สถาบันการศึกษากับภาคธุรกิจจะได้ร่วมกันสร้างบุคคลากรทางด้านอุตสาหกรรมบันเทิงผมเห็นถึงโอกาสและการเติมช่องว่างในการพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันโดยการร่วมมือกันในครั้งนี้แบ่งเป็น 2 หัวข้อใหญ่ๆคือการแลกเปลี่ยนทางวิชาการโดยทางบริษัทจะได้จัดส่งวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านไปร่วมให้ความรู้กับนักศึกษาและการรับนักศึกษาฝึกงานจากทางมหาวิทยาลัยเพื่อมาฝึกและเพิ่มพูนประสบการณ์จริงในธุรกิจอุตสาหกรรมบันเทิง

ซึ่งก่อนหน้านี้ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บีอีซี สตูดิโอ จำกัด   ได้ร่วมกันจัดทำโครงการที่เป็นการพัฒนาบุคคลกรด้านการเขียนบทมาแล้ว คือโครงการ “ Creator Program: นักคิดมากเรื่องกับนักเขียนเรื่องมากซึ่งเป็นการอบรมระยะเวลา 10 สัปดาห์ต่อเนื่อง โดยได้จัดการอบรมไปแล้ว 1 รุ่น  ซึ่งมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมลงนามความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนาบุคลากรในครั้งนี้ ก็ได้มีการส่งนักศึกษาเข้ามาร่วมโครงการและสามารถผ่านการคัดเลือกพร้อมกับร่วมอบรมในหลักสูตร

Copyright © STAR SOCIETY All rights reserved. | Newsphere by AF themes.